Holisztikus gyermek coach képzés

Holisztikus gyermek coach képzés magában foglalja a munkához szükséges elméleti alapok mellett a gyakorlatban remekül használható eszközöket és módszereket.

A képzés és a gyakorlat fontos része a szülőkkel való foglalkozás is, hiszen ez a záloga annak, hogy a gyermekekkel sikeres, tartós és hatékony a munkánk.

A cél: legyünk ELÉG jók, amibe belefér a nemet mondás, a negatív érzések felvállalása, miközben a gyermek érzi feltétlen szeretetünket!

A holisztikus a maga igazi valójában a testi érintést is fontos elemeként használható módszer mely lerövidíti a coaching folyamatát. Segít a gyermekekkel való őszinte és mély kontaktus kialakításában.

Ennek eléréséhez a részletes jegyzetek és videók a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt.

A résztvevők megtanulják a Kids’ Skills módszertanát, önbizalom erősítés, érzelmi intelligencia fejlesztés eszközeit, mindfulness gyakorlatokat alapjait.

A képzést ajánlom minden segítő területen dolgozónak, coachoknak, tanároknak és szülőknek is.

A tanfolyam sikeres elvégzésérő, nem is csak egy hanem két hivatalos FAR tanúsítványt állítunk ki, a coach képzésről és a masszázsról is.

Minden gyermek ártatlannak és jónak születik. Minden gyermek egyedülálló a maga nemében, mindegyiknek megvan a saját sorsa, mert a maga sajátos problémáit hordozva jön a világra. Szülőként az a legfontosabb, hogy felismerjük, tiszteletben tartsuk, és támogassuk a természetes fejlődésüket.  Nem nekünk kell eldönteni, milyenek legyenek, és nem is kell jobbá tenni őket. 

Ha a gyermek hibát követ el, nem szabad úgy bánni vele, mintha rossz fát tett volna a tűzre. A hibáikból tanulnak, segít, ha a szülő a gyermek előtt a saját hibáját beismeri, ez arra tanítja a gyermeket, hogy bátran lehet felelősséget vállalni tetteinkért.

A gyermekek úgy születnek, hogy szeretik a szüleiket, de önmagukat szeretni és maguknak megbocsátani nem képesek. Önmagukat azon keresztül tanulják meg szeretni, ahogyan szüleik kezelik őt és a hibáit. A szidalmazás és büntetés megakadályozza, hogy a gyermekek megszeressék önmagukat, és meg tudjanak bocsátani maguknak. 

A cél, egy egészséges, boldog és kiegyensúlyozott felnőttkor elérése, amelyet a gyermekkorban alapozhatunk meg.

A boldogsághoz vezető út

A boldogsághoz vezető út a kapcsolatokon és a harmonikus együttműködésen keresztül vezet. Ha tudatossá válunk és elkezdünk és változni, a kapcsolataid is változni fognak.

Néhány kulcsfontosságú szempont:

 1. Empátia és megértés: Az empátia, azaz a másik ember érzéseinek megértése és az ő nézőpontjának befogadása alapvető fontosságú.
 • Kommunikáció: Hatékony kommunikáció nélkül nehéz boldogságot találni a kapcsolatokban.
 • Konfliktuskezelés: Konfliktusok elkerülhetetlenek egy kapcsolatban, de ahogyan kezeljük őket, meghatározza a kapcsolat hosszú távú boldogságát.
 • Közös célok: A közös célok és értékek az embereket összeköthetik.
 • Közösség és támogatás: Az emberek közösségi lények, és egy erős társadalmi támogatási rendszer a boldogság alapvető építőeleme lehet. A család, barátok és közösség segíthetnek abban, hogy érezzük, hogy hozzájuk tartozunk és támogatva vagyunk.
 • Elfogadás és megbocsátás: Az elfogadás és a megbocsátás képessége segíthet elengedni a sérelmeket és a múltbéli hibákat, és előrelépni egy boldogabb jövő felé.
 • Rugalmasság: A kapcsolatok és az együttműködés rugalmasságot igényelnek. Képesnek kell lennünk alkalmazkodni az új helyzetekhez és kihívásokhoz, miközben fenntartjuk a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést.
 • Önismeret holisztikusan: Testünk jelzéseinek tudatos megfigyelése és értelmezése.

Ezen tényezők együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy boldogabb és kielégítőbb kapcsolatokat építsünk, és segítsenek az életünkben megtalálni az igazi boldogságot és harmóniát. Az emberi kapcsolatok és a harmonikus együttműködés valóban az életünk egyik legértékesebb kincse lehet.

Hogyan lehet elkerülni a játszmákat és azt, hogy a párkapcsolatainkban ugyanazokat a végeláthatatlan hibás köröket fussuk újra és újra?

Minden felnőtt volt egyszer gyerek

Minden felnőtt őrzi, ma is ott hordja magában a gyermekkori tapasztalatait, élményeit. Ismerjük meg azokat a gyermekkorunkból hozott, mára már a nem tudatos hatásokat.

Hogyan befolyásolják ezek a hatások a viselkedésünket és kapcsolataink alakulását?

Gyerekkorunkban olyanok vagyunk, mint egy szivacs. Mindent, ami akkor történik, amit a szüleinktől látunk, és amit közben érzünk és gondolunk, szépen elraktározódik. Később az így megőrzött emlékek elevenednek meg az egyes én-állapotokban.

Ha gyerekkorodban elég jó szeretetélményeket kaptál:

Pl. ha önmagadért járt az elfogadás, és nem azért, mert valamit tettél, vagy valahogy viselkedtél, akkor képes vagy biztos lábbal állni a világban.

Ilyenkor bízik önmagában az ember, és bízik a másik emberben is. Ebben az esetben ritkán van szükség játszmákra, mert amire vágyunk, amit érzünk, az kimondható. A biztonság talaján állva könnyű Felnőtt én-állapotban lennünk, abból reagálnunk.

Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mennyire vagy szerethető.

Milyen embernek tartod magad?

Mennyire bízol magadban?

Mennyire hiszed azt, hogy szerethető vagy?

Mennyire vagy tisztában az értékeiddel?

Mi lenne a válasz, hogy másokról mit gondolsz, őket mennyire tartod megbízhatónak? Térképezd fel az elmúlt hetedet: hogyan viselkedtél, hogyan reagáltál másokra, vagy akár magadra?

Mi történik akkor, ha gyerekkorodban már az elején valami félrecsúszott?

Pl. Ha nem azt és úgy kaptad meg, mint amire vágytál, ha sok hiány halmozódott fel, akkor felborul az egyensúly, és a hiányaid kezdik irányítani a felnőtt kapcsolataidat is.

Ha esetleg számodra nem volt mindig elérhető a biztonságot nyújtó szülő, és időnként nem adta meg a megnyugtató ölelést, akkor biztonságdeficit alakulhatott ki.

Jó szülőnek és jó gyermeknek lenni

Mit is jelent ez?

Jó szülőnek lenni nem csak a gyermekvállalás, a várandósság és gyermekszülés felelősségét jelenti, hanem a megszületett gyermek életére való folyamatos odafigyelést is.

A gyermeknevelés az egyik legnehezebb feladat a világon.

Az, hogy a legjobb énünket nyújthassuk a gyermekeink számára, némi belső munkát, konfliktusmegoldást kíván a részünkről, és ez sohasem könnyű feladat.

Ha a szülők maguk is súlyos fizikai vagy érzelmi sérüléseket szereztek gyermekkorukban, akkor elronthatják gyermekük esélyeit arra, hogy boldog felnőttkort éljenek meg.

Szülőként az a legfontosabb, hogy felismerjük, tiszteletben tartsuk, és támogassuk a természetes fejlődésüket.

A gyermekek úgy születnek, hogy szeretik a szüleiket, de önmagukat szeretni és maguknak megbocsátani nem képesek. Önmagukat azon keresztül tanulják meg szeretni, ahogyan szüleik kezelik őt és a hibáit. A szidalmazás és büntetés megakadályozza, hogy a gyermekek megszeressék önmagukat, és meg tudjanak bocsátani maguknak. 

A belső gyermek gyakran érzi magát reménytelennek, ennek oka, hogy képzeletét korai életkorában elfojtották.

Nagyon sok minden történhet velünk gyerekkorunkban, amelynek lenyomata felnőttként is velünk marad.

A családok belső kommunikációja és a külvilághoz való hozzáállása mindig nagyon fontos és meghatározó.

A leginkább meghatározó lehet az egész további életünkre az első egy év. Erre az időszakra csak ritkán vannak tudatos emlékeink.

Minden gyermek ártatlannak és jónak születik. Minden gyermek egyedülálló a maga nemében, mindegyiknek megvan a saját sorsa, mert a maga sajátos problémáit hordozva jön a világra.

A lelki sérüléseink jelezhetik ezt, ha például a gondunk van a bizalommal és önbizalommal.

Ha az anyuka azt élte meg, hogy nem tudja táplálni és nem tud gondoskodni a csecsemőéről akkor ezt a kicsi is érzi ezt.

A teljesség felé

A létezés

„Nézz meg egy kődarabot, egy kalapácsot, egy bokrot, egy paripát, egy embert: mindegyik keletkezett, pusztuló, határolt, egyéni, külön-levő.

De közös lényegük, a létezés, nem keletkezett, nem pusztuló, nem határolt, nem egyéni, nem külön-levő. A létezés mindenben azonos.

A sokféle keletkező és pusztuló alakzat: ez az élet.

Az örök egymásután, melynek minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a létezés.

Az ember az egyetlen, aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi: értelme van.

Az ember az egyetlen, aki önmagában az egyéni és feltételes dolgok alá, a közös és feltétlen létezésig ás: lelke van.” (Weöres Sándor)

Coaching és más hasonló módszerek

A coaching a coach által irányított – meghatározott elemekből, szakaszokból felépülő, rendszeres időközönként zajló – interaktív konzultáció sorozat.

A coaching működésének alapja a coach speciális képzettségén és gyakorlatán túl a coach hitelessége, valamint a közte és az ügyfél közötti magas szintű bizalom és egyenrangú partneri kapcsolat kialakulása. Arra a feltételezésre épít, hogy az ügyfél rendelkezik a problémáinak megoldásához szükséges információkkal, tudással és erőforrásokkal és képes a fejlődésre.

A coaching folyamatában a coach és az ügyfele mindenekelőtt együtt azonosítják a fejlesztendő (a probléma megoldás eredményességét javító, a teljesítményt, elégedettséget növelő) területeket.

Coaching és a terápia

A terápia az egyének személyes történetét vizsgálja, elemzi, a múltbeli sérülések feldolgozásával foglalkozik.

A coaching is pszichológiai alapokra épül, azonban, szemben a pszichoterápiával, a mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik.

Közös vonás a két szakma tekintetében az önismeret fontossága. Hasonlóan elvárt mindkét szakma képviselőivel szemben az empátia, a kommunikációs készség, a titoktartás.

Coaching és a mentoring

Mentor az olyan tapasztalt vezető vagy szakember, aki iránymutatást és támogatást nyújt. A mentor segít beletanulni az új feladatokba, szerepkörökbe, és egyben segít eligazodni a munkahelyi helyzetekben, szakterületen. Válaszol a kérdésekre, tájékoztatást és tanácsokat ad.

Coaching és a tréning

A tréning alapvetően nem személyes, hanem csoportos fejlesztő módszer. A tréner tudást ad át és képességeket fejleszt, tanít, attitűdöt formál. A coaching során az ügyfelet aktuálisan foglalkoztató konkrét problémák egyedi, mielőbbi, sikeres, gyakorlati megoldása a cél.

Coaching és a tanácsadás

A tanácsadás során a tanácsadó határozza meg a tartalmat és a menetrendet, és adott esetben átvállalja az ügyfél felelősségét. A coaching nem konkrét tanácsokat ad az ügyfélnek az adott probléma megoldására.

Coaching és a mediáció

Speciális konfliktus kezeléses módszer. Két fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben.

„A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.”

Wellness coach képzés – nemcsak masszőröknek

Wellness coach képzés – a távoktatás és személyes foglalkozás keretében.

Magadat is megajándékozhatod ezzel a képzéssel.

Személyre szabott egészségmegőrzés a testük egyensúlyának visszanyerését célzó segítők képzése.

A kifejezés – wellness – az életünk része lett, de tudjuk-e pontosan, mit jelent a wellness?

Életmódprogram, tudatosan választott életforma, melynek célja, hogy megelőzze a betegségek kialakulását és javítson a fizikális és a szellemi fittségünkön, hogy létrehozza, visszaállítsa vagy fenntartsa azt a teljes körű harmóniát, amiben a legjobban érezzük magunkat, amiben a legjobban tudunk teljesíteni, testi, lelki és szellemi téren is.

A wellness a jól-lét állapota, a testi-lelki-szellemi egyensúly megléte és fenntartása. Egészségtudatos programok és módszerek összessége, annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ezt olykor egyedül nehéz elérni, ezért érdemes segítséget igénybe venni, hiszen ez a legfontosabb az életben, amit érdemes komolyan venni és tudatosan, jól csinálni.

A törekvés, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben és egészségesek legyünk, az emberiséggel együtt él ősidők óta. Ma már megváltoztak az életkörülmények, amelyhez alkalmazkodnunk kell.

A wellness coach képzés a saját és mások életének javítását vagy helyreállítását tűzte ki célul maga elé. Az élet minden területén. Ebbe beletartozik a család, a párkapcsolatok, a baráti és munkahelyi kapcsolatok.

A wellness olyan készségek fejlesztésében is tud segíteni, amik szükségesek az együttműködéshez, kommunikációhoz.

Gyermek coach foglalkozások

Hogyan alakulhat egy szorongó gyermekkel a egy foglalkozás?

Gyermekek esetében minden új fogalmat először elvontan vagy más emberekre vonatkozóan vezessünk be, először ne a gyermek saját élményei legyenek a középpontban.

Beszéltessük a gyermeket, hogy miből veszi észre, hogy egy barátja vagy rokona éppen mit érez. Így olyan emberekről lehet szó, akiket a gyermek ismer, mégsem a személyes élmények kerülnek először megbeszélésre.

Ha észrevesszük, hogy a gyermek kellemetlenül érzi magát, meséljük el a saját élményünket, amikor szorongtunk. Folyamatosan kérdezzünk rá a gyermek hasonló élményeire.

Serdülők esetében erre a technikára ritkán van szükség.

Fiatalabb vagy alacsonyabban funkcionáló gyerekeknek a szerepjáték nehéz lehet.

Házi feladat: a gyermek figyelje meg valamelyik nap, hogy milyen szorongásos testi reakciók lépnek fel nála, aztán írja le ezeket.

Megkérjük gyermek, hogy próbálja meg megítélni a szorongás erősségét az alapján, hogy milyen erősek voltak a leírt érzések. Közösen a gyermek életkora figyelembevételével készítünk egy rajozos értékelő skálát, amelyen a gyermek bejelölheti a testi reakciók és a szorongás erősségét.

„Nem vészes. Ezt simán bírom.”

„Rosszul érzem magam, és türtőztetem az érzéseimet.”

„Nem bírom tovább! El akarok innen menni!”

Minden ülésen az első dolog, hogy átnézzük az előző alkalommal adott feladatot.

Ennek során átismételjük a korábban tanultakat és bevezetjük az aktuális ülés anyagát.

Ha a gyermek nem végezte el a feladatot, megkérjük, hogy csinálja meg az ülés elején: gondolja végig az elmúlt hetet, és meséljen el néhány szorongást kiváltó eseményt.

A mesélést, ill. a megfelelő részletek kihangsúlyozását kérdésekkel segítsük.

Tanítsuk meg a gyermeket ellazulni.

Beszéljük meg, hogy a szorongással a testi reakciók jelentős részét az izmok megfeszülése okozza. Mondjuk el, hogy ha valaki izgulni vagy félni kezd, a testének bizonyos részei megfeszülnek, és ennek az eredménye az az érzés, amit ilyenkor tapasztalunk.

Ebben nagyon sokat segít a masszázs!

ÜLÉS A SZÜLŐKKEL

Cél a szülők kooperációjának megnyerése.

Lehetőséget kell adunk a szülőknek, hogy megosszák kétségeiket, aggodalmaikat a gyermekükkel, ill. minden olyan tényezővel kapcsolatban, amelyek meggátolhatják a munkánk hatékonyságát. Nyitott kérdésekkel segítsünk és a lehető legtöbb érzésükről számoljanak be!

Megbeszéljük, hogy a szülők milyen módon kapcsolódhatnak be folyamatba.

Megkérjük a szülőket, hogy otthon szükség esetén tudjanak majd segíteni a gyermeknek a gyakorlásában.

Megkérjük őket, ha eszükbe jut bármi, ami esetleg hasznos lehet, ill. ha kérdéseik merülnének fel, írják le.

Gyermek Coaching képzési modul

Hogyan tudunk „jó szülők” lenni?

Egy bizonytal kiszámíthatatlan világban egyre nagyobb a szülőkre háruló teher.

Elbizonytalanodnak magukban is.

Hová tűnt a szülői öntudat, amelyben valaha el tudták dönteni, hogy mi a jó, vagy a hasznos a gyereknek?

Egyre több szakember próbál figyelmezetni bennünket, hogy rossz úton vagyunk.

Hétköznapjainkban nem csak a felnőttek, de a gyermekek életében is egyre több feszültségforrás van jelen.

A „semmire nincs idő” rohanása, a „hagyjál békén” elutasítása, a „ha nem tanulsz jobban, nem leszel jó semmire” kényszere állandó kísérővé vált a felnövekvő nemzedék életében. 

Iskolás korban a közösségből való kitűnés vágya vagy a közösségbe való beilleszkedés nehézségei okoznak komoly problémákat. Az elfojtott érzelmek, gondolatok romboló hatása szintén jelentős. 

A szeretetéhség kielégítetlensége, amely azért alakul ki, mert a szülőknek nincs ideje vagy türelme foglalkozni a gyermek belső lelki igényeivel, és/vagy az elfogadás hiánya, mert „túl mozgékony, túl hangos, túl hisztis vagy” mind-mind nyugtalanná, feszültté teszi gyermekeinket. 

A folyamatos belső feszültség, tartósan ideges állapot bizonytalanná, nyugtalanná, zaklatottá tesz. ű

Idővel komoly fizikai tünetek és betegségek forrása lehet (gyomorfájdalom, állandó székrekedés, szabálytalan szívritmus, magas vérnyomás, cukorbetegség), és gyengíti az immunrendszer működését.

A szorongás megnyilvánulhat alvásproblémákban is.  A gyermek egyáltalán nem, vagy nehezen alszik el, többször fölébred, rémálmai vannak, csikorgatja a fogát, hosszas alvás ellenére sem látszik kipihentnek.

Gyakran tapasztalhatjuk azt is, hogy gyermekünk pimasszá, ingerültté válik a legegyszerűbb kérésünkkel szemben is, pedig mindössze arról van szó, hogy a másnapi matek felelet miatt izgul.

A stressz feloldására ekkor a másik érzelmi reakciót, az agressziót választja.  Az agresszív gyermekek robbanékonyabbak, impulzívabbak, viselkedésük éretlenebb. Az érzelmeiket nem képesek a koruknak megfelelő módon kifejezni.

Miért jó az önismeret?

Tudatosabbá teszi az életed, segít a változás elindításában és kezelésében.

 • Növeli az önértékelésed.
 • Megelőzhetők a krízis helyzeteket
 • Hatékonyabban valósíthatod meg a céljaid.
 • A kapcsolataid rendezetté, együttműködővé és szeretetteljessé válnak.
 • Tudatosabbá válsz a kommunikációdat és a viselkedésedet
  illetően.
 • Felfedezheted magadban azokat a képességeket, készségeket, amelyek támogatják a kreatív önkifejezést, ami akár egy új hivatás felé vezethet.

Jó irányba változtatja és összehangolja a különböző életterületeid és szerepeid.

„Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése és a szellemi és morális beállítódásnak ezáltal véghezvitt megváltoztatása.” (Carl Gustav Jung)

Az önismeret fejlődő és fejleszthető képesség, mely formálható önmagunk megfigyelésével és elemzésével. Ezek alapján rájöhetünk arra, hogy mi az ami hatékonyan működik, jólétünk szolgálatában áll.

Ha látjuk, hogy mik az erősségeink, akkor tudjuk, hogy mire alapozhatunk. Ha látjuk, hogy mi az, ami nehézséget okoz számunkra, akkor megpróbálhatjuk a negatív következményekkel járó reakcióinkat megérteni, majd átalakítani.

Az önismereti munka nem mindig kellemes, nem mindig könnyű, de megéri. Által egy mágikus teremtő képességre tehetünk szert.

A tudásod, tapasztalatod, ötleteid, befektetett időd megtérül minden téren, pénzben is.

Hitvallásom coach-ként és anyaként…

Sokat segített a számomra, a NYITOTT KÉZZEL SZERETNI (Carl Rogers) írása.

Ebből tanulom, hogyan legyek jó anya és jó segítő, jó coach…..

A kép Thaiföldön készült…

Egy könyörületes személy, látva hogyan küszködik egy pillangó, hogy kiszabaduljon a bábból, segíteni akart neki.

Nagyon gyengéden kitágította a szálakat kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. 

Valamit ez a könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy csak a megszületés, kibújás küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük.

Megrövidített életét a földön töltötte, sosem ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán.”

Én úgy mondom, „nyitott kézzel szeretni”.

Ez egy olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében kovácsolódva.

Azt tapasztalom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit szeretek, mivel, ha rákulcsolódom, rácsimpaszkodom, vagy megpróbálom irányítani, azt vesztem el, amit megtartani próbálok.

Ha megváltoztatni próbálok valakit, akit szeretek – mivel úgy érzem, én tudom, milyennek kellene lennie – akkor egy nagyon értékes jogától fosztom meg: a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért, választásaiért, létformájáért.

Valahányszor ráerőltetem a kívánságomat, vagy akaratomat, vagy hatalmat próbálok gyakorolni fölötte, megfosztom a fejlődés, érés lehetőségétől.

Birtoklási vágyammal korlátozom és keresztezem, és teljesen mindegy, mennyire jó szándékkal.

Korlátozni és sérteni tudok a legkedvesebb óvó cselekedetemmel – és védelmem, vagy túlzott figyelmem szavaknál ékesszólóbban mondja a másik személynek:

„Te képtelen vagy magadra vigyázni, nekem kell veled törődnöm, rád vigyáznom, mert te az enyém vagy. Én vagyok érted felelős.”

Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani annak a személynek, aki szeretek: „Szeretlek, értékellek és tisztellek téged.

Bízom abban, hogy birtokában vagy, illetve ki tudsz fejleszteni magadban egy olyan erőt, hogy mindazzá válj, ami lehetséges számodra, ha én nem állok az utadba.

Annyira szeretlek, hogy teljesen felszabadítalak, ahogy egymás mellett járjunk örömben és bánatban.

Együtt fogok veled érezni, ha sírsz, de nem foglak arra kérni, hogy ne sírj.

Törődni fogok a szükségleteiddel, támogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni.

Mindig készen fogok állni, hogy Veled legyek a bánatodban, magányodban, de nem fogom azt elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek a szavaidra, azok jelentésére, de nem ígérem, hogy mindig egyet fogok veled érteni.

Néha dühös leszek, és akkor ezt olyan nyíltan meg fogom mondani Neked, hogy ne kelljen különbözőségeink miatt elutasítást, vagy elidegenedést éreznem.

Nem tudok mindig veled lenni, nem hallom meg mindig, amit mondasz, mert van, amikor magamra kell figyelnem, magammal kell törődnöm – és ilyenkor is olyan őszinte leszek veled, amennyire tudok.

Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni azoknak, akiket szeretek, akikkel törődöm, akár szavakkal, akár azzal, ahogyan létezem másokkal és magammal.

Én így hívom, „nyitott kézzel szeretni”

Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól, de már egyre jobban megy…..