A teljesség felé

A létezés

„Nézz meg egy kődarabot, egy kalapácsot, egy bokrot, egy paripát, egy embert: mindegyik keletkezett, pusztuló, határolt, egyéni, külön-levő.

De közös lényegük, a létezés, nem keletkezett, nem pusztuló, nem határolt, nem egyéni, nem külön-levő. A létezés mindenben azonos.

A sokféle keletkező és pusztuló alakzat: ez az élet.

Az örök egymásután, melynek minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a létezés.

Az ember az egyetlen, aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi: értelme van.

Az ember az egyetlen, aki önmagában az egyéni és feltételes dolgok alá, a közös és feltétlen létezésig ás: lelke van.” (Weöres Sándor)

Coaching és más hasonló módszerek

A coaching a coach által irányított – meghatározott elemekből, szakaszokból felépülő, rendszeres időközönként zajló – interaktív konzultáció sorozat.

A coaching működésének alapja a coach speciális képzettségén és gyakorlatán túl a coach hitelessége, valamint a közte és az ügyfél közötti magas szintű bizalom és egyenrangú partneri kapcsolat kialakulása. Arra a feltételezésre épít, hogy az ügyfél rendelkezik a problémáinak megoldásához szükséges információkkal, tudással és erőforrásokkal és képes a fejlődésre.

A coaching folyamatában a coach és az ügyfele mindenekelőtt együtt azonosítják a fejlesztendő (a probléma megoldás eredményességét javító, a teljesítményt, elégedettséget növelő) területeket.

Coaching és a terápia

A terápia az egyének személyes történetét vizsgálja, elemzi, a múltbeli sérülések feldolgozásával foglalkozik.

A coaching is pszichológiai alapokra épül, azonban, szemben a pszichoterápiával, a mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik.

Közös vonás a két szakma tekintetében az önismeret fontossága. Hasonlóan elvárt mindkét szakma képviselőivel szemben az empátia, a kommunikációs készség, a titoktartás.

Coaching és a mentoring

Mentor az olyan tapasztalt vezető vagy szakember, aki iránymutatást és támogatást nyújt. A mentor segít beletanulni az új feladatokba, szerepkörökbe, és egyben segít eligazodni a munkahelyi helyzetekben, szakterületen. Válaszol a kérdésekre, tájékoztatást és tanácsokat ad.

Coaching és a tréning

A tréning alapvetően nem személyes, hanem csoportos fejlesztő módszer. A tréner tudást ad át és képességeket fejleszt, tanít, attitűdöt formál. A coaching során az ügyfelet aktuálisan foglalkoztató konkrét problémák egyedi, mielőbbi, sikeres, gyakorlati megoldása a cél.

Coaching és a tanácsadás

A tanácsadás során a tanácsadó határozza meg a tartalmat és a menetrendet, és adott esetben átvállalja az ügyfél felelősségét. A coaching nem konkrét tanácsokat ad az ügyfélnek az adott probléma megoldására.

Coaching és a mediáció

Speciális konfliktus kezeléses módszer. Két fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben.

„A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.”

Wellness coach képzés – nemcsak masszőröknek

Wellness coach képzés – a távoktatás és személyes foglalkozás keretében.

Magadat is megajándékozhatod ezzel a képzéssel.

Személyre szabott egészségmegőrzés a testük egyensúlyának visszanyerését célzó segítők képzése.

A kifejezés – wellness – az életünk része lett, de tudjuk-e pontosan, mit jelent a wellness?

Életmódprogram, tudatosan választott életforma, melynek célja, hogy megelőzze a betegségek kialakulását és javítson a fizikális és a szellemi fittségünkön, hogy létrehozza, visszaállítsa vagy fenntartsa azt a teljes körű harmóniát, amiben a legjobban érezzük magunkat, amiben a legjobban tudunk teljesíteni, testi, lelki és szellemi téren is.

A wellness a jól-lét állapota, a testi-lelki-szellemi egyensúly megléte és fenntartása. Egészségtudatos programok és módszerek összessége, annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ezt olykor egyedül nehéz elérni, ezért érdemes segítséget igénybe venni, hiszen ez a legfontosabb az életben, amit érdemes komolyan venni és tudatosan, jól csinálni.

A törekvés, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben és egészségesek legyünk, az emberiséggel együtt él ősidők óta. Ma már megváltoztak az életkörülmények, amelyhez alkalmazkodnunk kell.

A wellness coach képzés a saját és mások életének javítását vagy helyreállítását tűzte ki célul maga elé. Az élet minden területén. Ebbe beletartozik a család, a párkapcsolatok, a baráti és munkahelyi kapcsolatok.

A wellness olyan készségek fejlesztésében is tud segíteni, amik szükségesek az együttműködéshez, kommunikációhoz.

Gyermek coach foglalkozások

Hogyan alakulhat egy szorongó gyermekkel a egy foglalkozás?

Gyermekek esetében minden új fogalmat először elvontan vagy más emberekre vonatkozóan vezessünk be, először ne a gyermek saját élményei legyenek a középpontban.

Beszéltessük a gyermeket, hogy miből veszi észre, hogy egy barátja vagy rokona éppen mit érez. Így olyan emberekről lehet szó, akiket a gyermek ismer, mégsem a személyes élmények kerülnek először megbeszélésre.

Ha észrevesszük, hogy a gyermek kellemetlenül érzi magát, meséljük el a saját élményünket, amikor szorongtunk. Folyamatosan kérdezzünk rá a gyermek hasonló élményeire.

Serdülők esetében erre a technikára ritkán van szükség.

Fiatalabb vagy alacsonyabban funkcionáló gyerekeknek a szerepjáték nehéz lehet.

Házi feladat: a gyermek figyelje meg valamelyik nap, hogy milyen szorongásos testi reakciók lépnek fel nála, aztán írja le ezeket.

Megkérjük gyermek, hogy próbálja meg megítélni a szorongás erősségét az alapján, hogy milyen erősek voltak a leírt érzések. Közösen a gyermek életkora figyelembevételével készítünk egy rajozos értékelő skálát, amelyen a gyermek bejelölheti a testi reakciók és a szorongás erősségét.

„Nem vészes. Ezt simán bírom.”

„Rosszul érzem magam, és türtőztetem az érzéseimet.”

„Nem bírom tovább! El akarok innen menni!”

Minden ülésen az első dolog, hogy átnézzük az előző alkalommal adott feladatot.

Ennek során átismételjük a korábban tanultakat és bevezetjük az aktuális ülés anyagát.

Ha a gyermek nem végezte el a feladatot, megkérjük, hogy csinálja meg az ülés elején: gondolja végig az elmúlt hetet, és meséljen el néhány szorongást kiváltó eseményt.

A mesélést, ill. a megfelelő részletek kihangsúlyozását kérdésekkel segítsük.

Tanítsuk meg a gyermeket ellazulni.

Beszéljük meg, hogy a szorongással a testi reakciók jelentős részét az izmok megfeszülése okozza. Mondjuk el, hogy ha valaki izgulni vagy félni kezd, a testének bizonyos részei megfeszülnek, és ennek az eredménye az az érzés, amit ilyenkor tapasztalunk.

Ebben nagyon sokat segít a masszázs!

ÜLÉS A SZÜLŐKKEL

Cél a szülők kooperációjának megnyerése.

Lehetőséget kell adunk a szülőknek, hogy megosszák kétségeiket, aggodalmaikat a gyermekükkel, ill. minden olyan tényezővel kapcsolatban, amelyek meggátolhatják a munkánk hatékonyságát. Nyitott kérdésekkel segítsünk és a lehető legtöbb érzésükről számoljanak be!

Megbeszéljük, hogy a szülők milyen módon kapcsolódhatnak be folyamatba.

Megkérjük a szülőket, hogy otthon szükség esetén tudjanak majd segíteni a gyermeknek a gyakorlásában.

Megkérjük őket, ha eszükbe jut bármi, ami esetleg hasznos lehet, ill. ha kérdéseik merülnének fel, írják le.

Gyermek Coaching képzési modul

Hogyan tudunk „jó szülők” lenni?

Egy bizonytal kiszámíthatatlan világban egyre nagyobb a szülőkre háruló teher.

Elbizonytalanodnak magukban is.

Hová tűnt a szülői öntudat, amelyben valaha el tudták dönteni, hogy mi a jó, vagy a hasznos a gyereknek?

Egyre több szakember próbál figyelmezetni bennünket, hogy rossz úton vagyunk.

Hétköznapjainkban nem csak a felnőttek, de a gyermekek életében is egyre több feszültségforrás van jelen.

A „semmire nincs idő” rohanása, a „hagyjál békén” elutasítása, a „ha nem tanulsz jobban, nem leszel jó semmire” kényszere állandó kísérővé vált a felnövekvő nemzedék életében. 

Iskolás korban a közösségből való kitűnés vágya vagy a közösségbe való beilleszkedés nehézségei okoznak komoly problémákat. Az elfojtott érzelmek, gondolatok romboló hatása szintén jelentős. 

A szeretetéhség kielégítetlensége, amely azért alakul ki, mert a szülőknek nincs ideje vagy türelme foglalkozni a gyermek belső lelki igényeivel, és/vagy az elfogadás hiánya, mert „túl mozgékony, túl hangos, túl hisztis vagy” mind-mind nyugtalanná, feszültté teszi gyermekeinket. 

A folyamatos belső feszültség, tartósan ideges állapot bizonytalanná, nyugtalanná, zaklatottá tesz. ű

Idővel komoly fizikai tünetek és betegségek forrása lehet (gyomorfájdalom, állandó székrekedés, szabálytalan szívritmus, magas vérnyomás, cukorbetegség), és gyengíti az immunrendszer működését.

A szorongás megnyilvánulhat alvásproblémákban is.  A gyermek egyáltalán nem, vagy nehezen alszik el, többször fölébred, rémálmai vannak, csikorgatja a fogát, hosszas alvás ellenére sem látszik kipihentnek.

Gyakran tapasztalhatjuk azt is, hogy gyermekünk pimasszá, ingerültté válik a legegyszerűbb kérésünkkel szemben is, pedig mindössze arról van szó, hogy a másnapi matek felelet miatt izgul.

A stressz feloldására ekkor a másik érzelmi reakciót, az agressziót választja.  Az agresszív gyermekek robbanékonyabbak, impulzívabbak, viselkedésük éretlenebb. Az érzelmeiket nem képesek a koruknak megfelelő módon kifejezni.

Miért jó az önismeret?

Tudatosabbá teszi az életed, segít a változás elindításában és kezelésében.

  • Növeli az önértékelésed.
  • Megelőzhetők a krízis helyzeteket
  • Hatékonyabban valósíthatod meg a céljaid.
  • A kapcsolataid rendezetté, együttműködővé és szeretetteljessé válnak.
  • Tudatosabbá válsz a kommunikációdat és a viselkedésedet
    illetően.
  • Felfedezheted magadban azokat a képességeket, készségeket, amelyek támogatják a kreatív önkifejezést, ami akár egy új hivatás felé vezethet.

Jó irányba változtatja és összehangolja a különböző életterületeid és szerepeid.

„Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése és a szellemi és morális beállítódásnak ezáltal véghezvitt megváltoztatása.” (Carl Gustav Jung)

Az önismeret fejlődő és fejleszthető képesség, mely formálható önmagunk megfigyelésével és elemzésével. Ezek alapján rájöhetünk arra, hogy mi az ami hatékonyan működik, jólétünk szolgálatában áll.

Ha látjuk, hogy mik az erősségeink, akkor tudjuk, hogy mire alapozhatunk. Ha látjuk, hogy mi az, ami nehézséget okoz számunkra, akkor megpróbálhatjuk a negatív következményekkel járó reakcióinkat megérteni, majd átalakítani.

Az önismereti munka nem mindig kellemes, nem mindig könnyű, de megéri. Által egy mágikus teremtő képességre tehetünk szert.

A tudásod, tapasztalatod, ötleteid, befektetett időd megtérül minden téren, pénzben is.

Hitvallásom coach-ként és anyaként…

Sokat segített a számomra, a NYITOTT KÉZZEL SZERETNI (Carl Rogers) írása.

Ebből tanulom, hogyan legyek jó anya és jó segítő, jó coach…..

A kép Thaiföldön készült…

Egy könyörületes személy, látva hogyan küszködik egy pillangó, hogy kiszabaduljon a bábból, segíteni akart neki.

Nagyon gyengéden kitágította a szálakat kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. 

Valamit ez a könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy csak a megszületés, kibújás küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük.

Megrövidített életét a földön töltötte, sosem ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán.”

Én úgy mondom, „nyitott kézzel szeretni”.

Ez egy olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében kovácsolódva.

Azt tapasztalom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit szeretek, mivel, ha rákulcsolódom, rácsimpaszkodom, vagy megpróbálom irányítani, azt vesztem el, amit megtartani próbálok.

Ha megváltoztatni próbálok valakit, akit szeretek – mivel úgy érzem, én tudom, milyennek kellene lennie – akkor egy nagyon értékes jogától fosztom meg: a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért, választásaiért, létformájáért.

Valahányszor ráerőltetem a kívánságomat, vagy akaratomat, vagy hatalmat próbálok gyakorolni fölötte, megfosztom a fejlődés, érés lehetőségétől.

Birtoklási vágyammal korlátozom és keresztezem, és teljesen mindegy, mennyire jó szándékkal.

Korlátozni és sérteni tudok a legkedvesebb óvó cselekedetemmel – és védelmem, vagy túlzott figyelmem szavaknál ékesszólóbban mondja a másik személynek:

„Te képtelen vagy magadra vigyázni, nekem kell veled törődnöm, rád vigyáznom, mert te az enyém vagy. Én vagyok érted felelős.”

Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani annak a személynek, aki szeretek: „Szeretlek, értékellek és tisztellek téged.

Bízom abban, hogy birtokában vagy, illetve ki tudsz fejleszteni magadban egy olyan erőt, hogy mindazzá válj, ami lehetséges számodra, ha én nem állok az utadba.

Annyira szeretlek, hogy teljesen felszabadítalak, ahogy egymás mellett járjunk örömben és bánatban.

Együtt fogok veled érezni, ha sírsz, de nem foglak arra kérni, hogy ne sírj.

Törődni fogok a szükségleteiddel, támogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni.

Mindig készen fogok állni, hogy Veled legyek a bánatodban, magányodban, de nem fogom azt elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek a szavaidra, azok jelentésére, de nem ígérem, hogy mindig egyet fogok veled érteni.

Néha dühös leszek, és akkor ezt olyan nyíltan meg fogom mondani Neked, hogy ne kelljen különbözőségeink miatt elutasítást, vagy elidegenedést éreznem.

Nem tudok mindig veled lenni, nem hallom meg mindig, amit mondasz, mert van, amikor magamra kell figyelnem, magammal kell törődnöm – és ilyenkor is olyan őszinte leszek veled, amennyire tudok.

Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni azoknak, akiket szeretek, akikkel törődöm, akár szavakkal, akár azzal, ahogyan létezem másokkal és magammal.

Én így hívom, „nyitott kézzel szeretni”

Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól, de már egyre jobban megy…..

Holisztic Family Coach képzés távoktatásban

Magyarországon egyedülálló képzési program. Saját tempóban, otthonról is végezhető…

A coaching hagyományos megközelítései nagyrészt figyelmen kívül hagyják a test betegség üzeneteit a rossz közérzetünk valós okait. A testtájaink pedig jeleznek, csak megfelelően értelmezni kell az üzeneteit!

A holisztikus megközelítés magában foglalja a lelki és testi gyógyulási folyamatokat. A terapeuták és a tanácsadók szakértők, de nagyrészt a régi kérdések tisztítására és kitöltésére koncentrálnak.

A coaching más megközelítést alkalmaz, és megnyitja a saját belső struktúránk birodalmát. A tanultak nagy segítséget nyújtanak az élet minden területén.

A jó coach a folyamat során felismeri és hatékonyan kezeli az ügyfél érzéseit, rugalmasan alkalmazkodik az ügyfél stílusához, hangulatához, az ügyfél számára megfelelő nyelvezetet és viselkedési módokat alkalmaz, miközben fenntartja önazonosságát.

A coach és ügyfele közötti kapcsolat minősége nagyban befolyásolja a folyamat sikerét. Az ügyfél hozza a szándékait, vágyait, céljait, értékeit, gondolkodási és cselekvési szokásait.

A test üzenetei megimerhetjük saját működésünket is tetőtől talpig!

Azok számára lehet hasznos, akik valamilyen fontos, életük több területére kiterjedő változást visznek véghez. A coaching egy megtervezett, az ügyfél igényeit figyelembe vevő munkakapcsolat. 

A life coaching célja az életminőségünk javítása: elérni, hogy elégedettebbek, és boldogabbak legyünk az életünkkel: a belső értékrendünkkel nagyobb összhangban, és kiegyensúlyozottabban éljünk. A life coaching akkor lehet hasznos számunkra, ha törekszünk arra, hogy ne csak napról napra létezzünk, és készek vagyunk változni is ennek érdekében.

Aki ma elvet egy gondolatot, az holnap cseleke­detet arat, holnapután szokást, általa pedig a jelle­met, végül pedig a sorsát, a végzetét.

Jelentkezés és információ: Baranyi Ágnes

E-mail: agi0510@gmail.com

Távoktatásban online tanulni felnőttként

Mint mások magam is felnőttként kezdtem el a felsőfokú tanulmányaimat.

Sok tanfolyamra és képzésre jártam az egyetem előtt is. A lakberendezéstől, külkereskedelmi ügyintézőig, igen változatos területeket voltak ezek.

Az sorsom úgy hozta, hogy a távoktatásos tanulással már 2003-ban meg kellett bírkóznom, mert a Pécsi Tudományegyetem felnőtt oktatási szakértő szakát már Thaiföldön élve fejeztem be.

A tanulás „kényszere” ma már nem korlátozódik a tankötelezettség korára, illetve a fiatal felnőttkorra, hanem minden életszakaszban jelentkező feladattá, mintegy életformává válik.

Ma már a felnőttkori tanulás, szakképzés célja nem csupán a szakmai előrejutás vagy a hiányzó ismeretek pótlása. Gyakran mindössze munkahelyünk megtartásához elegendő, mintegy elkerülhetetlen kötelezettség, s így komoly feladat, hiszen megélhetésünk, létbiztonságunk kulcsa egy-egy sikeresen megszerzett újabb végzettség.

Így az élethosszig tartó tanulás következtében kialakuló tanuló társadalom tagjai számára a felnőttkori tanulás is folyamatos, legalább az aktív kor végéig tartó kihívást jelent.

A gazdasági változások a karantén alatt sokan vesztik el a munkájukat. Az előálló jelentős arányú munkanélküliség új helyzetet teremtett, s a felnőttképzés új formáinak kialakítását tette szükségessé.

A felnőtt nem egy nagyra nőtt gyermek. Képzése során figyelemben kell venni életkori sajátosságait, igényeit, egyéniségét, különben kilép a tanulási folyamatból. Ez képzés szervezőjének káros, mert elveszít egy tanulót, de a tanuló felnőtt számára még károsabb, mert (tovább) növeli a tanulás kapcsán szerzett negatív tapasztalatait, és egy életre elveheti a kedvét a tanulástól.

A felnőttek csak akkor érdeklődnek tartósan a tanulandó ismeretek iránt, ha látják azok közvetlen hasznosságát, alkalmazhatóságát. Az elméleti ismereteket a valós életből vett gyakorlati példákkal támasszuk alá, vagy éppen fordítva, a gyakorlat során tapasztaltakat támogassuk az elméleti tudással. Mindenképpen a tanult ismeret használhatóságát hangsúlyozva.

A felnőttkori tanulás, az egyén önálló, szabad akaratból történő döntésének eredménye. A megfelelő tanfolyam, képzési forma, képzőintézmény kiválasztása is az egyén feladata, mindehhez azonban a már felsorolt tanulási kompetenciák mellett megfelelő információra, döntési képességre, anyagi háttérre és természetesen megfelelően erős motivációra van szüksége.

Az ismereteket, szaktudást azonban nem elég megszereznünk, hasznosítanunk is kell, azaz el kell, hogy tudjuk „adni” magunkat a munkaerőpiacon. Mindezek a feltételek legkevésbé azok számára adottak, akiknek legégetőbb szükségük lenne a tanulásra, de az alapvégzettséget sem szerzeték meg, halmozottan hátrányos helyzetűeknek, sérülteknek, elítélteknek, szakképzetleneknek.