Általános szerződési feltételek

  1. A szolgáltatók adatai:

    Általános adatok:
    Weboldal: https://www.coach-online-kepzes.hu
    Tárhely szolgáltató: EZIT KFT

Szolgáltató 1:
Név: Baranyi Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 1035.Budapest, Vörösvári út 7. 5/29.
Fő tevékenység: 855901 ’19 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartásba vételi szám: 55203849

A.sz. 56549319-1-41 A szolgáltató kisadózó.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002773

HUF bankszámlaszám:
OTP Bank:

IBAN: HU 25 11773030 07273915 00000000

SWIFT KÓD: OTPVHUHB

Szolgáltató 2:

LHAMO Vital Humán Képzési és Szolgáltató Betéti Társaság

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-06-310357

Asz: 28067210-1-41

1035 Budapest, Vörösvári út 7. 5/29

Jogviszony kezdete: 2006/12/15

A változás (törlés) időpontja: 2020/07/01

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/003476

LHAMO Vital Humán Bt.

ERSTE BANK: 11600006-00000000-93954794

HU87 1160 0006 0000 0000 9395 4794

SWIFT KÓD: GIBAHUHBXXX

Ügyfélszolgálat:

A személyes ügyfélszolgálat a székhelyen előzetes egyeztetés alapján.
E-mail: agi0510@gmail.com

Telefon: +36706272232
A telefonos ügyfélszolgálat elérhető mindennap 10-16 óráig.


2. A szolgáltatás és a részvételre vonatkozó ismertetés:

A honlapon online távoktatási tanfolyamokhoz való hozzáférést lehet vásárolni. A résztvevők az előre rögzített videós anyag és elektronikus formában letölthető tananyagot önállóan saját tempóban és időbeosztásban dolgozzák fel, és tanulják meg.

résztvevő masszázs modulok távoktatási moduljait vásárolja meg, ez csak akkor minősül felnőttképzésnek, ha résztvevő a szolgáltatóval konzultál és az egyéni felkészülés után vizsgát tesz. A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a konzultáció kérése és vizsgákra való jelentkezés. A távoktatási képzésekre jelentkező előzetes tudását nem igényel.

A tanfolyamok eléréséhez regisztrálni kell. A regisztráció nem jelent még semmilyen elkötelezettséget. Ekkor csak lesz egy felhasználói fiókja a honlapra.

Ha tetszik a valamelyik képzési modul, akkor arra jelentkezni kell. A jelentkezés után aktuális a tanfolyam díj utalása. 

Amint beérkezik a megadott számlára az összeg, e-mail-ben értesítjük és, bejelentkezés után, már megnyílnak a képzési modulok és 90 ill. 120 napig bármikor elérhetőek. E-mailben történő kérésre ez hosszabbítható.

A távoktatási képzések letölthető jegyzeteket, prezentációkat és videókat is tartalmaznak. A tanfolyami modulokat az egyes tanfolyamok tematikájában szereplő linkeken keresztül tekinthetik meg illetve tölthetik le.

A fizetés nem a weboldalon keresztül, hanem átutalással történik.

Ameddig konzultáción és kontaktórán nem vett részt a résztvevő úgy a távoktatás anyagai nem minősülnek felnőttképzésnek.

A képzések tananyagegységeit a Szolgáltatók a képzések leírását tartalmazó aloldalakon határozza meg. Ez az adott képzés tematikája.

A képzések megkezdésének időpontja minden esetben az adott képzés díjának utalása a kezdő időpont, vagy a képzés első kontakt órájának időpontja vagy a képzés első konzultációjának az időpontja.

A képzések befejezésének a képzés utolsó kontaktórájának időpontja vagy a képzés utolsó konzultációjának az időpontja.

A képzésekhez a hozzáférés 90 és 120 napra szól, a prezentációk és a jegyzetek letölthetőek és nyomtathatók. A videók elérésének meghosszabbítása minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött.

3. A résztvevőkre vonatkozó feltételek:

A résztvevő a Szolgáltatók távoktatási moduljait vásárolja meg, ez csak akkor minősül felnőttképzésnek, ha résztvevő a szolgáltatóval konzultál és az egyéni felkészülés után vizsgát tesz. A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a konzultáció kérése és vizsgákra való jelentkezés.

A távoktatási képzésekre jelentkező előzetes tudását a Szolgáltatók nem is vizsgálják.

Szolgáltatók indíthatnak viszont olyan képzéseket, amelyek az előzetesen megszerzett tudás beszámításának elve szerint jöttek létre önálló tanfolyamként és az ezekre való jelentkezésnek speciális követelményei vannak.

Felek elfogadják, hogy alapszabályként az Fktv. alapján nem történik sem bemeneti kompetenciamérés, sem előzetes tudásmérés, illetve a Szolgáltatók nem számítja be a jelentkező előzetesen megszerzett tudását. Amennyiben mégis történik ilyen, arról a felek külön megállapodnak.

Szolgáltató bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg.

4. A szolgáltatás díja: 

A tanfolyamok díja a https://www.coach-online-kepzes.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon van feltüntetve. A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással, megjelölt bankszámlaszámára.

Készpénzes fizetésre a bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség, vagy az ügyfélszolgálati irodában.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók jogosultak automatikus számla kiállításra és a jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező teljes felelősséget vállal azért, hogy a megadott számlázási adatai helyesek és pontosak. Alapesetben a költségviselő a jelentkező.
A képzések díját a jelentkezéstől számított három naptári napon belül kérjük megfizetni.

Az aktuális távoktatási anyagok és a kontaktórák valamint a tanfolyami vizsgadíjak díjai a honlap aloladlán találhatók. Fenntartva a változtatás jogát az aktuális akciók és kedvezmények tekintetében.

Akciós díjú képzések és egyéb szolgáltatások esetében az akciók érvényességi idején belül a Szolgáltatók az akciós díjat határozzák meg átmenetileg a képzés vagy egyéb szolgáltatás díjaként.

5. Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése:

A távoktatás anyagait az átutalás és a hozzáférés megadásának időpontjától a jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a Szolgáltatót 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet.

A résztvevőnek rendelkezésre bocsátott jegyzet, álló- és mozgókép-, illetve hangfelvételek résztvevő által harmadik személynek bármilyen formában történő átadása – a Szolgáltatók előzetes írásos engedélye nélkül – a résztvevő súlyos szerződésszegésének minősül. Ilyen esetben a szolgáltatók jogosultak a szerződés azonnali megszüntetésére.

A résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ebben az esetben a képzési díj sem egészben, sem részben nem jár neki vissza. Továbbá az ilyen módon okozott kárt a résztvevő köteles a Szolgáltatók részére megtéríteni.

6. A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei:

A tanfolyamok elvégzéséről a Szolgáltatók sikeres vizsga esetén a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt állít ki.
A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltétele, hogy a képzésen résztvevő konzultáció és gyakorlati vizsgán részt vett. Ennek hiányában a résztvevő nem kap adatlapot és tanúsítványt.

7. Panaszkezelés:

A képzéseken résztvevők az 1. pontban megjelölt módokon és elérhetőségeken tehetnek észrevételt vagy panaszt a Szolgáltatóknál. A szóbeli panaszokra azonnali szóbeli válasz várható, az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszolnak a szolgáltatók.

A fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság „Online vitarendezés” szolgáltatásának igénybe vételére, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show oldalon elérhető.

8. Szerzői jogi nyilatkozat:

https://www.coach-online-kepzes.hu internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része védjegy oltalom és szerzői jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a Szolgáltató az 1. pontban megjelölt elérhetőségeik valamelyikére intézett írásos kérésre tudnak tájékoztatást adni a kérdéses tartalmi elem egyenkénti felsorolását követően, 30 napon belül írásban. Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.

Tilos a weboldal bármely elemének kereskedelmi célú felhasználása a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. A nem kereskedelmi célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet.
A weboldalon található esetleges hibák kijavítására vonatkozóan a Szolgáltatók elkötelezett. A hibák feltárására vonatkozó tájékoztatásokat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megtenni.

Adatkezelési tájékoztató, Részletesen itt.

Szolgáltatók a képzésekre jelentkezők és a képzéseken résztvevők adatait tárolják.
Az adatokhoz az 1. pontban megjelölt, a szolgáltatást végző, a weboldalt üzemeltető és tárhely szolgáltató természetes és nem természetes személyek férhetnek hozzá.

A hatályos felnőttképzési törvény (Fktv. 16. § ) értelmében a felnőtt képzőnek a jogszabályban meghatározott dokumentációkat és nyilvántartást kell vezenie, és azt a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie.

A díjbekérők, előleg számlák és számlák kiállítását és az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások kezelését végzi:

Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatóktól marketing célú küldemények érkeznek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről a Szolgáltatók 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A leiratkozásra vonatkozó kérelmet a Szolgáltatók 3 napon belül kötelesek teljesíteni. A küldött E-mailek szintén tartalmaznak hivatkozást a közvetlen leiratkozásra vonatkozóan.

9. Hatályba lépés:

Az ÁSZF jelenlegi verziója 2022. december 15-én lépett hatályba.
A hatályba lépést követően történő jogszabályi változásokat az ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni.

Szolgáltatók bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni.

Szolgáltatók minden időben felelősséget vállalnak a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben Szolgáltató személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.

10. Süti kezelési tájékoztató

Dinamikus tartalom, mely kizárólag a https://www.coach-online-kepzes.hu oldalon érhetők el.

LHAMO Vital Humán Képzési és Szolgáltató Betéti Társaság

Baranyi Ágnes