Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az coach-online-kepzes.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői adatok

LHAMO Vital Humán Képzési és Szolgáltató Betéti Társaság

1035. Budapest, Vörösvári 7.

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-06-310357

Asz: 28067210-2-41

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/003476

Képviselő és kapcsolattató: Baranyi Ágnes

E-mail cím és ügyfélszolgálat: agi0510@gmail.com

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlapon online tanfolyamokhoz való hozzáférést lehet vásárolni. A fizetés nem a weboldalon keresztül, hanem átutalással történik. Számlát az online számlarendszeren keresztül email-ban kézbesítünk.

A rendelés menete

  1. A vásárlás előfeltétele egy felhasználói fiók létrehozása, tehát a regisztráció.
  2. Regisztrációt követően a megadott adatokkal be kell jelentkezni.
  3. Egy tanfolyami oldalon jelentkezni kell a kiválasztott tanfolyamra.
    • A tanfolyami oldalon ekkor elérhető a tematika, és egy bemutatkozó anyag. A tanfolyam fejezetei ekkor még nem elérhetőek.
  4. Ez után a megadott számlaszámra el kell utalni a tanfolyam díját.
  5. Ez után email-ben értesítjük az összeg megérkezése után arról, hogy hozzáfér a kiválaszott tanfolyam fejezeteihez.
  6. A hozzáférés 3 hónapra fog szólni.

Adatkezelés és jogi nyilatkozat

Az üzemeltető a weboldal a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel.  A weboldal böngészése illetve a regisztráció folyamán megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

Baranyi Ágnes engedélyezi, hogy a résztvevő a saját céljára a letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. A szerzői jogokról részletes leírást talál az 1999. évi LXXVI. szerzői jogi törvényben.

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek Baranyi Ágnes szellemi tulajdonát képezik. Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntartja.

A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

Baranyi Ágnes fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, rajtunk kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Az üzemeletető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából. Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Baranyi Ágnes megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

A Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Baranyi Ágnes köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

Az adatkezelést a GDPR hatájos rendelkezésinek megfelően értelmezi és kezeli.

Budapest, 2020. április 7.

LHAMO Vital Humán Képzési és Szolgáltató Betéti Társaság

Baranyi Ágnes